สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ขอให้ลงทะเบียนใช้งานใหม่