กรณีที่เข้าระบบหรือลงทะเบียนไม่ได้
ให้ส่ง ชื่อ นามสกุล และปัญหาที่พบ
มาที่ Email: hrmoph@gmail.com
(ใส่หัวเรื่องว่า "แจ้งปัญหาระบบ NonHR")